Tạp chí Công nghệ Thông tin ( Ngày 23/8/2019)

Tạp chí Công nghệ Thông tin ( Ngày 23/8/2019)

23/08/2019
Lượt xem: 155

Xem chuyên mục Tạp chí Công nghệ thông tin tại đây.

Hoặc link: http://btv.org.vn/video/tap-chi-cntt

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvfanpage

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG