Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 02/04/2017

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 02/04/2017

04/04/2017
Lượt xem: 1405

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 2/4/2017 gồm các nội dung sau:

- Ghi nhận về tủ bánh mì sẽ chia.

- Khám phá Đà Nẵng cùng Viet Nam Tour Event.

- Biển trời Phương Nam - Biển mặn Trần Đề.