Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 07/05/2017

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 07/05/2017

07/05/2017
Lượt xem: 1916

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 7/5/2017 gồm các nội dung sau:

- Biển trời phương Nam - Thau Chua rửa mặn

- Về Hồng Ngự nghe đờn ca tài tử