Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 10/06/2018

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 10/06/2018

12/06/2018
Lượt xem: 260

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 10/06/2018 gồm các nội dung sau:

- Tin Văn hóa nghệ thuật trong tuần

- Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh

- Họa sĩ Vũ Quốc Sự với nghệ thuật tranh khói bếp