Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 10/09/2017

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 10/09/2017

10/09/2017
Lượt xem: 1955

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 10/9/2017 gồm các nội dung sau:

- Tin Tức

- Bức tranh làng quê Châu Trúc

- Ngón đờn điêu luyện của nghệ nhân Tám Dấu ở huyện Càng Long, Trà Vinh