Tạp chí văn hóa nghệ thuật (Ngày 12/05/2019)

Tạp chí văn hóa nghệ thuật (Ngày 12/05/2019)

13/05/2019
Lượt xem: 331

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 12/05/2019 gồm các nội dung sau:

- Bánh trứng kiến của người dân tộc ở miền núi

- - Vẻ đẹp cổ kính của Nhà thờ Thánh Tâm, Giáo xứ Búng