Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ( Ngày 12/07/2020)

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ( Ngày 12/07/2020)

11/07/2020
Lượt xem: 832

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 12/07/2020 gồm các nội dung sau:

- Vườn thú Safari Phú Quốc (P3)

- Cõi riêng của Sen

- Những ngôi nhà Trình Tường

Mời các bạn xem các chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật khác tại http://btv.org.vn/tin-tuc/tap-chi-vhnt

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook:  https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo                      

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG