Tạp chí văn hóa nghệ thuật ( Ngày 13/01/2019)

Tạp chí văn hóa nghệ thuật ( Ngày 13/01/2019)

15/01/2019
Lượt xem: 542

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 13/01/2019 gồm các nội dung sau:

-  Tin văn hóa văn nghệ trong tuần

- Đặc sản nho Ninh Thuận

- Câu chuyện trên đảo Phú Quý