Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 14/10/2018

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 14/10/2018

15/10/2018
Lượt xem: 428

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 14/10/2018 gồm các nội dung sau:

- Câu chuyện về gốm Nam bộ

- Tự hào mang tên Gốm Lái Thiêu