Tạp chí văn hóa nghệ thuật (Ngày 14/7/2019)

Tạp chí văn hóa nghệ thuật (Ngày 14/7/2019)

15/07/2019
Lượt xem: 944

Nội dung chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 15/7/2019:

- Nguyễn Phương Thùy với Đêm từ ô cửa

- Di tích lịch sử Đồi Abiah