Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 16/09/2018

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 16/09/2018

17/09/2018
Lượt xem: 542

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 16/9/2018 gồm các nội dung sau:

- Khám phá tu viện cổ ở Tả Phìn Sa Pa

- Gặp gỡ Đoàn Văn công Long Khánh Bà Rịa