Tạp chí văn hóa nghệ thuật (Ngày 2/06/2019)

Tạp chí văn hóa nghệ thuật (Ngày 2/06/2019)

02/06/2019
Lượt xem: 613

Chương trình Tạp chí trên BTV ngày 2/06/2019 gồm các nội dung sau:

- Ngày hội thiếu nhi

- Chuyến đi trải nghiệm Hội An và Đà Nẵng của nhân viên công ty Newchoice Food Bình Dương

- Gốm Lái Thiêu