Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 21/01/2018

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 21/01/2018

22/01/2018
Lượt xem: 1140

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 2101/2018 gồm các nội dung sau: 

- Hái cam trên non

- Khu kinh tế Lao Bảo - Quảng Trị