Tạp chí văn hóa nghệ thuật (Ngày 21/04/2019)

Tạp chí văn hóa nghệ thuật (Ngày 21/04/2019)

22/04/2019
Lượt xem: 313

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 21/04/2019 gồm các nội dung sau:

- Miếu bà Bình Nhâm

- Nhớ về nguồn cội

- Hải Đăng Kê Gà ở Bình Thuận