Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 22/01/2017

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 22/01/2017

23/01/2017
Lượt xem: 1469

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 22/01/2017 gồm các nội dung sau: 

- Thăm đền thờ Bác Hồ ở Cù Lao Dung

- Phiêu với bầy sói

- Tuyệt tác nghệ thuật trên vỏ trứng