Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 22/09/2018

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 22/09/2018

24/09/2018
Lượt xem: 428

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 24/09/2018 gồm các nội dung sau:

- Câu chuyện lịch sử của Đoàn văn công Long Khánh

- Chùa Niệm Phật ở An Sơn Bình Dương