Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 23/04/2017

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 23/04/2017

24/04/2017
Lượt xem: 1989

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 23/4/2017 gồm các nội dung sau: 

- Thầy Tào trong đời sống tinh thần người Tày

- Biển trời phương Nam - Làng Đông Hải