Tạp chí văn hóa nghệ thuật (Ngày 23/12/2018)

Tạp chí văn hóa nghệ thuật (Ngày 23/12/2018)

24/12/2018
Lượt xem: 441

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 23/12/2018 gồm các nội dung sau:

- Về Ngang Hà Tĩnh

- Phóng sự: Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh