Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 24/12/2017

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 24/12/2017

25/12/2017
Lượt xem: 2366

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 24/12/2017 gồm các nội dung sau:

- Tin văn hóa nghệ thuật

- Những câu chuyện ở Phú Quốc

- Mẹ Suốt