Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 25/06/2017

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 25/06/2017

26/06/2017
Lượt xem: 2222

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 26/06/2017 gồm các nội dung sau:

- Biển trời phương Nam: Du lịch cộng đồng ở Cái Bè

- Về miền quê lụa - Nhớ người thầy cả đời vì nghệ thuật tài từ