Tạp chí văn hóa nghệ thuật (Ngày 27/01/2019)

Tạp chí văn hóa nghệ thuật (Ngày 27/01/2019)

27/01/2019
Lượt xem: 442

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 27/01/2019 gồm các nội dung sau:

 - Công tác ghi hình gameshow "Hát với công nhân"

- Đất và người nơi quần đảo Hoàng Sa