Tạp chí văn hóa nghệ thuật (Ngày 28/7/2019)

Tạp chí văn hóa nghệ thuật (Ngày 28/7/2019)

29/07/2019
Lượt xem: 888

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 28/7/22019 gồm các nội dung sau:

- Khám phá vùng đất biển Tuy Phong

- Đất thủ xưa và nay