Tạp chí văn hóa nghệ thuật (Ngày 3/8/2019)

Tạp chí văn hóa nghệ thuật (Ngày 3/8/2019)

07/08/2019
Lượt xem: 938

Xem các chương trình Tạp chí Văn hóa nghệ thuật trên Web tại đây.

hoặc link: http://btv.org.vn/video/tap-chi-vhnt

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvfanpage
- Youtube: www.youtube.com/btvgo
- Zalo: 0966.339.279 – Truyền hình BTV