Tạp chí văn hóa nghệ thuật (Ngày 31/03/2019)

Tạp chí văn hóa nghệ thuật (Ngày 31/03/2019)

31/03/2019
Lượt xem: 366

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 31/03/2019 gồm các nội dung sau:

- Gia đình đờn ca tài tử của nghệ nhân Phạm Ngọc Phú

- Độc đáo nghi lễ Cấp sắc

- Du lịch Sa Pa