Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 31/12/2017

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 31/12/2017

02/01/2018
Lượt xem: 1472

Chương trình Sức khỏe và Cuộc sống trên BTV ngày 31/12/2017 gồm các nội dung sau:

- Một ngày ở đảo Phú Quý

- Câu chuyện bên dòng Bến Hải cầu Hiền Lương

- Đền Kỳ Sầm