Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 5/11/2017

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 5/11/2017

06/11/2017
Lượt xem: 1147

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 5/11/2017 gồm các nội dung sau:

- Niềm đam mê đờn ca tài tử của một đại gia đình ở huyện Châu Thành tỉnh An Giang

- Tiểu phẩm

- Nghi lễ Then của người Tày