Tạp chí văn hóa nghệ thuật (Ngày 7/04/2019)

Tạp chí văn hóa nghệ thuật (Ngày 7/04/2019)

07/04/2019
Lượt xem: 287

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 7/04/2019 gồm các nội dung sau: 

- Du lịch đảo Phú Quý

- Cá bống sông Trà

- Gốm Bàu Trúc Ninh Thuận