Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 8/04/2018

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 8/04/2018

09/04/2018
Lượt xem: 381

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 8/04/2018 gồm các nội dung sau:

- Cổ vật - tinh hoa cẩm tú

- Du lịch Huế - Đà Nẵng