Tạp chí văn hóa nghệ thuật (Ngày 9/06/2019)

Tạp chí văn hóa nghệ thuật (Ngày 9/06/2019)

07/06/2019
Lượt xem: 317

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 9/06/2019 gồm các nội dung sau:

- Hội thi Đờn ca tài tử và chập cải lương tỉnh Bình Dương năm 2019

-  Đặc sắc chương trình Nghệ thuật thực cảnh ở Hội An