Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 9/09/2018

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 9/09/2018

10/09/2018
Lượt xem: 403

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 9/09/2018 gồm các nội dung sau:

- Tin Văn hóa văn nghệ

- Giấy bản - sản phẩm độc đáo của đồng bào dân tộc ở Cao Bằng

- Sâm Ngọc Linh trên đất Kon Tum