Tạp chí văn hóa nghệ thuật (Ngày 9/12/2018)

Tạp chí văn hóa nghệ thuật (Ngày 9/12/2018)

10/12/2018
Lượt xem: 434

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 9/12/2018 gôm các nội dung sau:

- Mùa của rừng

- Về Trà Vinh nghe tiếng đờn của nghệ sĩ Nguyễn Tấn Thành