Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày19/11/2017

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày19/11/2017

20/11/2017
Lượt xem: 1144

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 19/11/2017 gồm các nội dung sau:

- Tin văn hóa văn nghệ

- Cuộc sống của những diêm dân ở Đức Phổ, Quảng Ngãi

- Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải ở Thái Nguyên