Tạp chí văn hóa nghệ thuật trên BTV ngày 11/11/2018

Tạp chí văn hóa nghệ thuật trên BTV ngày 11/11/2018

12/11/2018
Lượt xem: 1303

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 11/11/2018 gồm các nội dung sau:

- Du thuyền sông Thủ

- Lượn cọi - một nghệ thuật dân ca đặc sắc của người Tày

- Cao su mùa thay lá