Thắp sáng ước mơ xanh - Em Đào Thị Diệu Thanh, lớp 12A1 và Đào Thị Anh Vân, lớp 11A3, trường THPT Hùng Vương, huyện Krông Ana, Dakak

Thắp sáng ước mơ xanh - Em Đào Thị Diệu Thanh, lớp 12A1 và Đào Thị Anh Vân, lớp 11A3, trường THPT Hùng Vương, huyện Krông Ana, Dakak

29/06/2018
Lượt xem: 442