Thắp sáng ước mơ xanh - Em Nguyễn Thị Ngọc Thảo, lớp 5C, trường Tiểu học Hải Ninh 2, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Thắp sáng ước mơ xanh - Em Nguyễn Thị Ngọc Thảo, lớp 5C, trường Tiểu học Hải Ninh 2, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, Bình Thuận

20/05/2019
Lượt xem: 787