Thắp sáng ước mơ xanh - Hoàn cảnh em Dương Thị Thanh Tuyền, học sinh lớp 6.3, trường Tiểu học Hải Ninh 2, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Thắp sáng ước mơ xanh - Hoàn cảnh em Dương Thị Thanh Tuyền, học sinh lớp 6.3, trường Tiểu học Hải Ninh 2, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, Bình Thuận

10/06/2019
Lượt xem: 824