Thầy thuốc ưu tú Châu Thị Bích

Thầy thuốc ưu tú Châu Thị Bích

29/12/2017
Lượt xem: 745

Học theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phương châm "lương y như từ mẫu", thầy thuốc ưu tú Châu Thị Bích luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng chữa bệnh cho bệnh nhân, hướng tới sự hoàn thiện trong chăm sóc cho người bệnh.