Thể lực người Việt - Vấn đề cần ưu tiên

Thể lực người Việt - Vấn đề cần ưu tiên

19/03/2019
Lượt xem: 277

Theo ngành Y tế công bố, chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt Nam hiện là 1m64,4 thua 8 cm so với người Nhật và 10 cm so với Hàn Quốc và nữa là 1m53,4 thấp hơn chiều cao trung bình một số nước châu Á là 10 cm, Trong 30 năm qua người Việt Nam có cao lên nhưng không nhanh, 10 năm chỉ cao được thêm là 1cm. Vấn đề nâng cao thể lực cho người dân Việt Nam đặc biệt là thế hệ trẻ đang là vấn đề đáng được quan tâm hiện nay.