Theo dòng lịch sử tháng 6

Theo dòng lịch sử tháng 6

03/06/2023
Lượt xem: 11653

Ngày 5/6/1911: Bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước của Bác

Ngày 5-6-1911, từ cảng Sài Gòn, với tên Văn Ba, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên tàu Amiral Latouche Tréville rời Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh) đi Marseille, Pháp, bắt đầu hành trình ra đi tìm đường cứu nước.