Theo dòng lịch sử tháng 7

Theo dòng lịch sử tháng 7

08/07/2023
Lượt xem: 2836

Tháng 7 Uống nước nhớ nguồn

Trải qua hàng ngàn năm bị đô hộ của giặc phương Bắc, hàng trăm năm đô hộ của giặc phương Tây và vô số những cuộc chiến tranh xâm lược, suốt chiều dài lịch sử Việt Nam là những cuộc chiến đấu giành lại độc lập tự do của nhân dân ta. Với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, với lòng yêu nước nồng nàn và khát khao độc lập, nhân dân cả nước đã đồng lòng đứng lên giữ gìn bờ cõi, bảo vệ Tổ quốc. Hình hài, tầm vóc Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay là công lao, là máu đào, là thân thể của biết bao thế hệ đi trước.