Theo dòng lịch sử tháng 8

Theo dòng lịch sử tháng 8

04/08/2023
Lượt xem: 514

Cách mạng tháng Tám thành công- Mốc son chói lọi

Suốt chặng đường lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã viết nên những trang sử vẻ vang với bao chiến công hiển hách. Trong đó, Cách mạng tháng Tám năm 1945 được coi là một trong những mốc son chói lọi nhất, bản anh hùng ca vĩ đại của lịch sử dân tộc thế kỷ XX.