Thị trấn Phước Vĩnh nỗ lực cải cách hành chính để phục vụ người dân

Thị trấn Phước Vĩnh nỗ lực cải cách hành chính để phục vụ người dân

25/06/2024
Lượt xem: 120

Những năm gần đây, Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo luôn có nhiều đổi mới trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính. Chính quyền địa phương luôn phát huy vai trò người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân nhằm nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, UBND thị trấn còn đẩy mạnh xây dựng chính quyền thân thiện, hướng đến lợi ích của người dân, thể hiện rõ vai trò là cơ quan hành chính địa phương thực sự của dân, do dân và vì dân.

Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, chương trình: Chung tay cải cách hành chính hôm nay xin giới thiệu một số hoạt động cải cách hành chính ở UBND Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo.