Thiêng liêng công tác đền ơn đáp nghĩa

Thiêng liêng công tác đền ơn đáp nghĩa

04/07/2019
Lượt xem: 206

Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, phát huy truyền thống cách mạng anh dũng, kiên cường, tỉnh Bình Dương đã tiễn đưa hàng nghìn người con quê hương lên đường bảo vệ Tổ quốc, nhiều người đã mãi mãi nằm lại chiến trường hoặc mang trên mình thương tật suốt đời khi trở về. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương luôn khắc ghi và biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hi sinh của các thế hệ cha anh cho nền độc lập, tự do của dân tộc, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, những năm qua các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bình Dương đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa với tình cảm và ý thức trách nhiệm cao.