Thu hút đầu tư tín hiệu tốt trong tháng đầu năm mới

Thu hút đầu tư tín hiệu tốt trong tháng đầu năm mới

26/02/2018
Lượt xem: 226

Tháng 1/2018, tháng đầu tiên của năm mới, tỉnh Bình Dương đã thu hút thêm 1722 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh, và thu hút 130 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Kết quả này cho thấy những tín hiệu tốt đẹp trong hoạt động thu hút đầu tư trong năm nay.

Năm 2018, Bình Dương đặt chỉ tiêu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên 1,4 tỷ USD. Từ đầu năm đến ngày 15/1 tỉnh đã thu hút được 130 triệu USD vốn (FDI) gồm 9 dự án mới và 6 dự án điều chỉnh vốn tăng thêm. Khu vực có vốn đầu tư trong nước cũng đã có 256 doanh nghiệp đăng ký mới với số vốn 1,295 tỷ đồng và 54 doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn thêm là 1.670 tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đăng ký kinh doanh của khu vực có vốn đầu tư trong nước đến ngày 15/1 là hơn 2.700 tỷ đồng. Báo cáo của ngành chức năng: trong tháng 1/2017 hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ổn định, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế tỉnh BD. So với cùng kỳ tháng 1/2017, tháng 1 /2018, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng hơn 24%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 18%. Kim ngạch nhập khẩu tăng 19%, chủ yếu nhập khẩu nguyên phụ liệu và máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.