Thúc đẩy chuyển đổi số từ khâu sản xuất

Thúc đẩy chuyển đổi số từ khâu sản xuất

27/11/2022
Lượt xem: 93

Chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết hiện nay đối với các doanh nghiệp. Đây được xem là giải pháp giúp doanh nghiệp hoạt động kinh doanh linh hoạt hơn, vừa tiết giảm chi phí, vừa tối ưu nguồn lực để tăng trưởng bền vững. Nếu như trước kia, chuyển đổi số chủ yếu áp dụng đối với các hoạt động quản trị, logistic, marketing, bán hàng thì hiện nay, doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư máy móc, công nghệ cho khâu sản xuất. Qua đó, đảm bảo toàn bộ quá trình vận hành của doanh nghiệp được đồng bộ, thông suốt, đạt hiệu quả cao.