Thực hư việc người dân cho rằng cấp giấy chứng nhận trùng vị trí thửa đất?

Thực hư việc người dân cho rằng cấp giấy chứng nhận trùng vị trí thửa đất?

11/06/2024
Lượt xem: 535