Thường trực tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Đảng

Thường trực tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Đảng

25/06/2019
Lượt xem: 204

Sáng 25/6, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến với các đảng bộ trực thuộc nhằm triển khai học tập quán triệt và thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và một số văn bản chỉ đạo của Trung ương. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao – Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XII và kế hoạch của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Triển khai Chỉ thị số 32 – CT/TW của Bộ chính trị và kế hoạch của tỉnh thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của đảng trong tình hình mới; Chỉ thị số 25- CT/TW, ngày 26/4/2019 của Ban bí thư, cũng như kế hoạch của tỉnh thực hiện Chỉ thị số 25- CT/TW của Ban bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

Hội nghị cũng triển khai Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao – Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các Chỉ thị, Nghị quyết cuả đảng và chính phủ. Qua đó đề nghị các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ tỉnh, nhất là người đứng đầu cần phải nghiêm túc học tập, nắm bắt đầy đủ các nội dung của các Chỉ thị, Nghị quyết, nhằm tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả đối với các tổ chức cơ sở đảng và từng đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.