Thượng viện Italy thông qua lần cuối dự luật bầu cử mới

Thượng viện Italy thông qua lần cuối dự luật bầu cử mới

27/10/2017
Lượt xem: 478

Dự luật được thông qua tại Thượng viện Ialy với tỷ lệ 214 phiếu thuận và 61 phiếu chống. Dự luật bầu cử mới được cho là có thể gây bất lợi cho đảng dân túy Phong trào 5 Sao (M5S) trong cuộc tổng tuyển cử lần tới, vì cho phép các chính đảng liên minh với nhau trước khi diễn ra tổng tuyển cử.