Tiềm năng Ấn Độ trở thành trung tâm sản xuất của thế giới vào năm 2020

Tiềm năng Ấn Độ trở thành trung tâm sản xuất của thế giới vào năm 2020

24/05/2019
Lượt xem: 104

Ấn Độ đang bắt tay vào việc xây dựng mô hình tăng trưởng mới để có thể trở thành trung tâm sản xuất của thế giới trong vòng một thập kỷ tới.