Tiếp tục phiên họp thứ 24 Ủy ban Thường vụ Quốc hội  khóa XIV

Tiếp tục phiên họp thứ 24 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

16/05/2018
Lượt xem: 198

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 24, sáng nay, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết, thông qua 1.383 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 của Quốc hội, 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận, tổng hợp được hơn 2.000 kiến nghị của cử tri. Các kiến nghị này đã được Ban Dân nguyện chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Trong đó Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ cung cấp thông tin, trả lời 1.474 trên tổng số  1.993 kiến nghị (chiếm 73,96%); 162 kiến nghị (chiếm 8,13%) đã được tiếp thu, giải quyết xong; còn 357 kiến nghị (chiếm 17,91%) đang được nghiên cứu để giải quyết.

Báo cáo đánh giá, với sự nỗ lực cao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành trong giải quyết các kiến nghị, phản ánh của của cử tri về công tác điều hành của Chính phủ. Từ đó đã tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc mà người dân, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang gặp phải, tạo một môi trường thông thoáng hơn trong sản xuất, đầu tư và kinh doanh;  ... thể hiện đúng là một Chính phủ phục vụ, Chính phủ hành động.